Crack Width Analysis

Crack Width Analysis

Grip op Asset Management door objectieve en betrouwbare inspecties van scheuren. Voorkom risico’s: zorg voor optimale inspecties en analyses.

Scroll voor meer

Digitale, uniforme en betrouwbare opnames en analyses van scheuren in beton- en steenconstructies

De Crack Width Analysis, CWA, is een app die scheurwijdtes van scheuren in steen- en betonconstructies digitaal opneemt en middels een getraind algoritme automatisch analyseert. Met de CWA applicatie worden opnames van scheuren uniform, betrouwbaar en objectief gemaakt.

Eenvoudig opnames met de telefoon

De Crack Width Analysis app kan worden gedownload op de Iphone. Vervolgens kan de inspecteur eenvoudig op locatie met het toestel digitale opnames van de scheur maken. De app helpt de inspecteur ter plaatse met het maken van de juiste opname door gebruik te maken van Augmented Reality. De app zorgt voor een foutmarge onder de 8%!

Analyse middels een getraind algoritme

De opnames van de scheuren worden automatisch opgeslagen in het systeem. De Crack Width Analysis maakt gebruik van een getraind algoritme voor de inspectie-analyses. Deze kunnen eventueel worden gekoppeld aan een Asset Management systeem, bijvoorbeeld, iAsset.

Stap 1: Foto opname

Stap 2: Foto optimalisatie

Stap 3: Scheuranalyse

Stap 4: Resultaten weergave

Het volgen van schade in tijd door de app, altijd via dezelfde methode, is nauwkeurig en laat geen discussie toe.

René Zandink

Medewerker beleidsuitvoerder, Provincie Overijssel

Vermijden van risico’s

De Crack Width Analysis is ontwikkeld vanuit de visie dat bij een toenemende instandhouding van civiele kunstwerken en gebouwen, de betrouwbaarheid en objectiviteit van inspecties een cruciale rol speelt bij het vermijden van grote risico’s.

Chrome iPad

Marijn Bruurs

Het eenvoudig en precies opnemen van scheuren is iets waar we al sinds de eerste smartphone van droomden. Met deze app weten we niet alleen beter hoe bestaande constructies zich gedragen in de tijd maar kunnen we met deze inzichten ook betere nieuwe constructies ontwerpen!

Jurgen van Kreij

Als IT specialisten zijn wij met Innovadis verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van de app, het dashboard en de onderliggende analyse software. Het is begonnen met een idee en een proof-of-concept. We zijn trots op het uiteindelijke resultaat.

Vraag een demo aan