Witteveen+Bos & Innovadis = CWA

Witteveen+Bos & Innovadis = CWA

Witteveen+Bos & Innovadis hebben de krachten gebundeld om beheerders en assetmanagers in Nederland te helpen met de uitdaging van inspectie en beheer van cruciale infrastructuur. De kracht van deze samenwerking ligt in de combinatie van ervaren civiel ingenieurs en vernuftige softwarebouwers.

Scroll voor meer

Scheurwijdte als indicator

Belangrijke indicatoren voor de ernst van een scheur zijn de scheurwijdte, locatie van de scheur in het object en de evolutie van de scheurwijdte in de tijd. Een scheur die in scheurwijdte toeneemt is een teken dat er een actief schademechanisme gaande is. Scheuren in betonconstructies en steenachtige constructies zijn een zeer belangrijke indicator voor de staat van een object. Bij ernstige constructieve scheuren dient een kunstwerk direct afgesloten te worden en is er kans op instorting. Andere scheuren hebben vaak alleen invloed op de duurzaamheid van een constructie of op het uiterlijk (esthetische scheuren).

Vergroten van de veiligheid

De ambitie van Crack Width Analysis is om middels digitalisatie de kwaliteit en kwantiteit van onderhoud aan assets in Nederland te versterken en daarmee risico’s helpen te vermijden.

Objectieve opname

Scheuropnames met de Crack Width Analysis app op de telefoon hebben foutmarges van maximaal 8%. Terwijl op analoge wijze opgenomen scheurwijdtes verschillen kunnen voorkomen die tot 50% kunnen afwijken. Reden kan zijn het verschil in lichtinval op het moment van inspectie, nauwkeurigheid van aflezen en oordeel van de betreffende inspecteur. Met de CWA app worden deze bezwaren gereduceerd tot een zeer beperkte foutmarge.

Essentiele informatie

Voor de beheerders van de kunstwerken is data-uniformiteit essentieel, omdat zij beslissingen met een grote impact op budgetten en bereikbaarheid dienen te nemen op basis van deze informatie.

Toegankelijk maken van de inspectie

Door de Crack Width Analysis kunnen meer mensen in aanmerking komen voor het uitvoeren van de inspecties van kunstwerken.

Het volgen van schade in tijd door de app, altijd via dezelfde methode, is nauwkeurig en laat geen discussie toe.

René Zandink

Medewerker beleidsuitvoerder, Provincie Overijssel

Instandhouding cruciale infrastructuur

Veel van de cruciale infrastructuur in Nederland is nu aan het einde van de theoretische levensduur. Het vervangen van alle infrastructuur die theoretisch aan het einde van de levensduur is, heeft grote impact op budgetten van overheden en de bereikbaarheid. Vervangen of vernieuwe is het niet altijd nodig, omdat theoretisch einde levensduur niet betekent dat de bouw- of kunstwerken ook technisch aan het einde van hun levensduur zijn gekomen.

Preventie risico’s

De investering voor vervanging van verouderde civiele kunstwerken kan veilig worden uitgesteld door regelmatige monitoring en extra aandacht. Dit zorgt ervoor dat gebreken tijdig worden opgemerkt en worden aangepakt.

Marijn Bruurs

Het eenvoudig en precies opnemen van scheuren is iets waar we al sinds de eerste smartphone van droomden. Met deze app weten we niet alleen beter hoe bestaande constructies zich gedragen in de tijd maar kunnen we met deze inzichten ook betere nieuwe constructies ontwerpen!

Jurgen van Kreij

Als IT specialisten zijn wij met Innovadis verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van de app, het dashboard en de onderliggende analyse software. Het is begonnen met een idee en een proof-of-concept. We zijn trots op het uiteindelijke resultaat.